Work abroad 5 offers

Inżynier budowy
W Dziale Generalnego Wykonawstwa, Kuwejt

Opis stanowiska:

 • Organizacja placu budowy,
 • Koordynacja pracy sił własnych i podwykonawców wszystkich branż,
 • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP na placu budowy,
 • Prowadzenie analizy harmonogramu i postępu wykonywanych robót,
 • Udział w procesie ofertowania i przygotowaniu budżetu kontraktu,
 • Udział w kontraktacji podwykonawców i dostawców.

Wymagania:

 • - Wykształcenie wyższe budowlane,
 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego – WARUNEK KONIECZNY,
 • Obsługa komputera, w tym  CAD,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • Skuteczność w realizacji celów, terminowość.

 

Oferujemy:

 • Dobre warunki płacowe,
 • Możliwość zdobycia doświadczenia i uczestniczenia w ciekawym projekcie,
 • Satysfakcjonującą, pełną wyzwań pracę,
 • Niezbędne narzędzia pracy,
 • Przelot, zakwaterowanie.
Project Manager
W Dziale Generalnego Wykonawstwa, Kuwejt

Opis stanowiska:

 • Całościowe zarządzanie projektem inwestycyjnym,
 • Zarządzanie zespołem osób bezpośrednio podległych i koordynacja działań osób współpracujących w ramach danego przedsięwzięcia,
 • Przygotowanie planu działań i harmonogramu realizacji inwestycji,
 • Nadzorowanie i kontrola realizacji procesu inwestycyjno-budowlanego na wszystkich jego etapach,
 • Monitorowanie jakości i terminowości realizacji prac,
 • Rozliczenia finansowe z Zamawiającym i Podwykonawcami.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (budownictwo),
 • Minimum 5 letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami budowlanymi,
 • Mile widziane doświadczenie nabyte w krajach położonych nad Zatoką Perską,
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego – WARUNEK KONIECZNY,
 • Nastawienie na realizację zadań,
 • Wysoka motywacja do pracy oraz zdolności organizacyjne,
 • Odporność na stres,
 • Doskonałe zdolności komunikacyjne.

 

Oferujemy:

 • Dobre warunki płacowe,
 • Możliwość zdobycia doświadczenia i uczestniczenia w ciekawym i niespotykanym projekcie,
 • Satysfakcjonującą, pełną wyzwań pracę,
 • Niezbędne narzędzia pracy,
 • Przelot, zakwaterowanie,
 • Możliwość wyjazdu z rodziną.
Kierownik robót instalacji sanitarnych
W Dziale Generalnego Wykonawstwa, Kuwejt

Opis stanowiska:

 • Analiza dokumentacji projektowej, weryfikacja pod kątem technologicznym i finansowym,
 • Kosztorysowanie prac sanitarnych i mechanicznych,
 • Wybór podwykonawców, udział w negocjacjach i zawieraniu umów,
 • Koordynacja i nadzór prac firm podwykonawczych z zakresu instalacji sanitarnych,
 • Kontrola procesu budowy w zakresie jakości, terminowości,
 • Bieżąca analiza i rozliczenie kosztów budowy,
 • Utrzymywanie relacji z inspektorami i klientem.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe, minimum 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku.
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami o specjalności instalacyjnej bez ograniczeń,
 • Mile widziane doświadczenie nabyte za granicą.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego – WARUNEK KONIECZNY,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • Doskonała umiejętność organizacji pracy własnej i zespołu,
 • Skuteczność w realizacji celów, terminowość.

 

Oferujemy:

 • Dobre warunki płacowe,
 • Możliwość zdobycia doświadczenia i uczestniczenia w ciekawym projekcie,
 • Satysfakcjonującą, pełną wyzwań pracę,
 • Niezbędne narzędzia pracy,
 • Przelot, zakwaterowanie.
Kierownik projektu ds. instalacji elektrycznych
W Dziale Generalnego Wykonawstwa, Kuwejt

Opis stanowiska:

 • Analiza dokumentacji projektowej, weryfikacja pod kątem technologicznym i finansowym,
 • Proponowanie optymalizacji rozwiązań, technologii,
 • Kosztorysowanie prac elektrycznych i teletechnicznych,
 • Wybór podwykonawców, negocjacje, zawieranie umów,
 • Koordynacja i nadzór prac projektowych/prac firm podwykonawczych z zakresu instalacji elektrycznych,
 • Kontrola procesu budowy w zakresie jakości, terminowości, kosztów oraz przestrzegania przepisów BHP,
 • Bieżąca analiza i rozliczenie kosztów budowy,
 • Utrzymywanie relacji z klientem.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe, minimum 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Mile widziane doświadczenie nabyte za granicą.
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami o specjalności elektrycznej bez ograniczeń (uprawnienia projektowe będą dodatkowym atutem),
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego – WARUNEK KONIECZNY,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • Doskonała umiejętność organizacji pracy własnej i zespołu,
 • Skuteczność w realizacji celów, terminowość.

 

Oferujemy:

 • Dobre warunki płacowe,
 • Możliwość zdobycia doświadczenia i uczestniczenia w ciekawym projekcie,
 • Satysfakcjonującą, pełną wyzwań pracę,
 • Niezbędne narzędzia pracy,
 • Przelot, zakwaterowanie.
Betoniarz-zbrojarz
Niemcy

Wymagania:

 • Wykształcenie zawodowe lub średnie budowlane;
 • Udokumentowane doświadczenie w pracach betoniarskich lub zbrojarskich w kraju lub za granicą;
 • Wiedza z zakresu prefabrykowania gotowych elementów betonowych będzie atutem;
 • Mile widziane uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych, suwnic;
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego;
 • Wysoka motywacja do pracy;
 • Samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • Terminowość, odporność na stres;
 • Umiejętność pracy w zespole.

Zapewniamy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie dla fachowców;
 • Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne ZUS;
 • Bardzo dobre warunki zakwaterowania;
 • Dojazd oraz zjazd z kontraktu.

 

Work at home 17 offers

Project Manager
Gdańsk

Opis stanowiska:

 • Całościowe zarządzanie projektem inwestycyjnym,
 • Zarządzanie zespołem osób bezpośrednio podległych i koordynacja działań osób współpracujących w ramach danego przedsięwzięcia,
 • Przygotowanie planu działań i harmonogramu realizacji inwestycji,
 • Nadzorowanie i kontrola realizacji procesu inwestycyjno-budowlanego na wszystkich jego etapach,
 • Monitorowanie jakości i terminowości realizacji prac,
 • Rozliczenia finansowe z Zamawiającym i Podwykonawcami.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (budownictwo),
 • Minimum 5 letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami budowlanymi,
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • Nastawienie na realizację zadań,
 • Wysoka motywacja do pracy oraz zdolności organizacyjne,
 • Odporność na stres,
 • Doskonałe zdolności komunikacyjne.

 

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie,
 • Możliwość uczestniczenia w ciekawych projektach,
 • Satysfakcjonującą, pełną wyzwań pracę,
 • Niezbędne narzędzia pracy.
Specjalista ds. Ofertowania
Poznań, W Dziale Generalnego Wykonawstwa

Opis stanowiska:

 • Przygotowanie procesu inwestycji.
 • Analiza dokumentacji projektowej i proponowanie rozwiązań zamiennych.
 • Przygotowywanie przedmiarów.
 • Weryfikacja ofert od podwykonawców.
 • Przygotowanie planu kontraktu – budżetu, ogólnego harmonogramu, wstępnej analizy ryzyka.
 • Kontakt z klientem i podwykonawcami.
 • Współudział w kontraktacji podwykonawców i dostawców.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe budowlane.
 • Minimum 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku.
 • Umiejętność interpretacji i analizy dokumentacji projektowej.
 • Dobra znajomość obsługi komputera.
 • Znajomość języka angielskiego.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań.
 • Dobra organizacja pracy własnej i grupowej.

 

Młodszy Kierownik Projektu
Poznań, Gdańsk

Opis stanowiska:

 • Zarządzanie projektem zgodnie z przepisami prawa budowlanego, przyjętą specyfikacją techniczną.
 • Koordynacja pracy sił własnych i podwykonawców.
 • Nadzór nad realizacją projektu pod względem jakości i terminowości.
 • Nadzór i koordynacja prac projektowych.
 • Prowadzenie analizy harmonogramów, postępu prac, analiza wykonalności harmonogramów.
 • Wdrażanie planów i programów naprawczych.
 • Bieżąca analiza i rozliczenie kosztów projektów.
 • Koordynacja budżetu projektu, sprawozdania finansowe.
 • Wybór podwykonawców.
 • Negocjowanie umów z podwykonawcami.
 • Kontakt i utrzymywanie relacji z Inwestorami, generalnymi wykonawcami oraz biurami projektowymi.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe budowlane.
 • Minimum 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku.
 • Mile widziane uprawnienia budowlane do kierowania robotami o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań.
 • Dyspozycyjność, gotowość do częstych wyjazdów służbowych.
 • Skuteczność w realizacji celów, terminowość.

 

Asystent Kierownika Projektu
Poznań, Gdańsk

Opis stanowiska:

 • Wsparcie Kierownika w zadaniach związanych z koordynacją prowadzonych projektów.
 • Prowadzenie analizy harmonogramu i postępu wykonywanych robót.
 • Administrowanie dokumentacją projektu.
 • Wykonywanie ofert techniczno-cenowych na podstawie zapytań ofertowych.
 • Kontakt z potencjalnymi inwestorami, generalnymi wykonawcami oraz biurami projektowymi.
 • Prowadzenie korespondencji z klientami.
 • Negocjacje i współudział w kontraktacji podwykonawców i dostawców.
 • Kompletowanie dokumentacji powykonawczej.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe – inżynier budownictwa.
 • Mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.
 • Wymagana bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.
 • Odwaga w podejmowaniu wyzwań, odporność na stres.
 • Wysoka kultura osobista.
 • Samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań.
 • Skuteczność w realizacji celów, terminowość.
 • Prawo jazdy kat. B

 

Regionalny Kierownik Sprzedaży
Poznań, Bielsko Biała, Gdańsk

Opis stanowiska:

 • Współtworzenie strategii marketingowej Firmy;
 • Współtworzenie planów sprzedaży na dany rok;
 • Analiza rynku i konkurencji;
 • Analiza rynku pod względem wprowadzenia na rynek nowych produktów;
 • Raportowanie bezpośrednio do swego przełożonego;
 • Prowadzenie i nadzorowanie akwizycji wyrobów i usług realizowanych przez Grupę Pekabex;
 • Kontakt z potencjalnymi Inwestorami, Generalnymi Wykonawcami oraz Biurami Projektowymi;
 • Wykonywanie ofert techniczno-cenowych i ich optymalizacja;
 • Prowadzenie negocjacji handlowych;
 • Uzgadnianie warunków handlowych i warunków umowy ze Zleceniodawcą;
 • Sprawowanie marketingowej opieki wybranych kontraktów.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe budowlane;
 • Minimum 1-roczne doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • Znajomość projektowania konstrukcji budowlanych;
 • Znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Umiejętności sprzedażowe;
 • Skuteczność w realizacji celów, terminowość;
 • Dyspozycyjność, gotowość do częstych wyjazdów służbowych.

 

Kreślarz / Asystent projektanta konstrukcji inżynierskich
Poznań

Opis stanowiska:

 • Kreślenie rysunków elementów żelbetowych i stalowych,
 • Współpraca z innymi biurami projektowymi, fabryką i budową,
 • Przygotowanie zestawień, spisów, dokumentacji projektowej.

Wymagania:

 • studenci lub absolwenci Politechniki na kierunku budownictwo, specjalność konstrukcje budowlane i inżynierskie
 • dobra znajomość zagadnień z zakresu konstrukcji betonowych
 • sprawność w obsłudze komputera: CAD, MS Office
 • mile widziana dobra znajomość przynajmniej jednego języka obcego
 • obowiązkowość, dokładność, sumienność
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność sprawnego rozwiązywania problemów,
 • opanowanie, odporność na stres i presję czasu, cierpliwość.

 

 

Nie jest wymagane doświadczenie zawodowe.

 

Asystent Kierownika Projektu - Dział Sprzedaży
Poznań, Gdańsk

Opis stanowiska:

 • Analiza rynku i konkurencji.
 • Promowanie wyrobów i usług realizowanych przez firmę.
 • Wykonywanie ofert techniczno-cenowych i ich optymalizacja.
 • Prowadzenie negocjacji handlowych.
 • kontakt z potencjalnymi Inwestorami, Generalnymi Wykonawcami oraz Biurami Projektowymi.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne – budownictwo.
 • znajomość projektowania konstrukcji budowlanych
 • znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego
 • prawo jazdy kat. B
 • wysokie umiejętności komunikacyjne

 

Oferujemy:

 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku krajowym i zagranicznym.
 • Możliwość wewnętrznego awansu.
 • Pracę w młodym i prężnym zespole
 • Możliwość uzyskania uprawnień projektowych i wykonawczych.
Kierownik robót elektrycznych / Kierownik projektu ds. instalacji elektrycznych
W Dziale Generalnego Wykonawstwa

Opis stanowiska:

 • Analiza dokumentacji projektowej, weryfikacja pod kątem technologicznym i finansowym,
 • Proponowanie rozwiązań zamiennych do projektu, optymalizacja kosztowa,
 • Kosztorysowanie prac elektrycznych,
 • Wybór podwykonawców, udział w negocjacjach i zawieraniu umów,
 • Koordynacja i nadzór prac firm podwykonawczych z zakresu instalacji elektrycznych,
 • Kontrola procesu budowy w zakresie jakości, terminowości,
 • Bieżąca analiza i rozliczenie kosztów budowy,
 • Utrzymywanie relacji z inspektorami i klientem.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe, minimum 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami o specjalności instalacyjnej bez ograniczeń; uprawnienia projektowe będą dodatkowym atutem;
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • Doskonała umiejętność organizacji pracy własnej i zespołu,
 • Dyspozycyjność, gotowość do wyjazdów służbowych,
 • Skuteczność w realizacji celów, terminowość,
 • Prawo jazdy kat. B

 

 

 

 

Kierownik Montażu
Poznań

Opis stanowiska:

 • Zarządzanie i nadzór nad przebiegiem procesu montażu
 • Planowanie i kontrola pracy brygad monterskich
 • Nadzór nad jakością i terminowością prac
 • Opracowywanie logistyki montażu, zamawianie towarów
 • Rozliczanie budżetu inwestycji
 • Bieżąca współpraca z innymi działami

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe – inżynier budownictwa
 • Praktyka w branży budowlanej – min 2-3 lata
 • Uprawnienia budowlane – WARUNEK KONIECZNY
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego – WARUNEK KONIECZNY
 • Wiedza z zakresu prefabrykatów lub/i konstrukcji stalowych
 • Znajomość języka niemieckiego będzie atutem
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność współpracy i nawiązywania kontaktów
 • Kreatywność, samodzielność, dyspozycyjność
 • Odporność na stres

 

Inżynier robót elektrycznych
W Dziale Generalnego Wykonawstwa

Opis stanowiska:

 • Analiza dokumentacji projektowej,
 • Kosztorysowanie prac elektrycznych,
 • Koordynacja i bezpośredni nadzór prac firm podwykonawczych z zakresu instalacji elektrycznych,
 • Kontrola procesu budowy w zakresie jakości, terminowości,
 • Bieżąca analiza i rozliczenie kosztów budowy,
 • Utrzymywanie relacji z inspektorami.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe, 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • Doskonała umiejętność organizacji pracy własnej,
 • Dyspozycyjność,
 • Prawo jazdy kat. B

 

Mechanik Utrzymania Ruchu
Poznań

Opis stanowiska:

 • Utrzymanie w sprawności maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwie;
 • Przeglądy, remonty, naprawy maszyn;
 • Aktywne uczestnictwo w projektach modernizacyjnych i optymalizacyjnych.

Wymagania:

 • Wykształcenie mechaniczne;
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego;
 • Mile widziane uprawnienia  spawalnicze oraz uprawnienia E grupy 2 i 3
 • Sumienność, dokładność;
 • Dyspozycyjność;
 • Zorientowanie na cel;
 • Umiejętność pracy w grupie i pod presją czasu.

 

 

Zbrojarz / Operator maszyn zbrojarskich
Poznań, Bielsko Biała, Gdańsk

Opis stanowiska:

 • Maszynowe gięcie strzemion oraz cięcie prętów;
 • Montaż prefabrykatów zbrojarskich wg rysunku technicznego;
 • Obsługa maszyn zbrojarskich (giętarka, prościarko-giętarka, nożyce samojezdne)

Wymagania:

 • Wykształcenie zawodowe lub średnie budowlane;
 • Doświadczenie w zawodzie zbrojarz będzie atutem; istnieje możliwość przyuczenia do zawodu;
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego;
 • Mile widziane uprawnienia do obsługi suwnic;
 • Wysoka motywacja do pracy;
 • Samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • Terminowość, odporność na stres;
 • Umiejętność pracy w zespole.

Zapewniamy:

 • Praca stacjonarna
 • Zatrudnienie na umowę o pracę
 • Terminowe płatności wynagrodzeń
Szpachlarz
Poznań, Bielsko Biała

Wymagania:

 • Wykształcenie zawodowe lub średnie budowlane;
 • Umiejętność szpachlowania,
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku min. 2 lata,
 • Dokładność, odpowiedzialność.
 • Samodzielność w wykonywaniu powierzonych robót,

Zapewniamy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie dla fachowców (3.000-5.000 zł brutto)
 • Praca stacjonarna
 • Zatrudnienie na umowę o pracę
 • Terminowe płatności wynagrodzeń
 • Wsparcie firmy w kosztach dojazdu lub zakwaterowania

 

Stolarz
Poznań, Bielsko Biała, Gdańsk

Opis stanowiska:

 • Przygotowywanie i montaż nowych szalunków oraz rozbiórka starych szalunków;
 • Prace związane z produkcja elementów prefabrykowanych;
 • Zalewanie form betonem z wibrowaniem elementu;
 • Prace budowlane na terenie Zakładu.

Wymagania:

 • Wykształcenie zawodowe lub średnie budowlane;
 • Doświadczenie w pracach stolarskich lub betoniarskich;
 • Wiedza z zakresu prefabrykowania gotowych elementów betonowych;
 • Mile widziane uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych, suwnic;
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego;
 • Wysoka motywacja do pracy;
 • Samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • Terminowość, odporność na stres;
 • Umiejętność pracy w zespole.

Zapewniamy:

 • Praca stacjonarna
 • Zatrudnienie na umowę o pracę
 • Terminowe płatności wynagrodzeń
Betoniarz
Poznań, Bielsko Biała, Gdańsk

Opis stanowiska:

 • Montowanie zbrojeń w formach;
 • Zbrojenia elementów budowlanych wraz z akcesoriami;
 • Zalewanie form betonem z wibrowaniem elementu;
 • Wykonywanie pozostałych prac budowlanych na terenie Zakładu.

Wymagania:

 • Wykształcenie zawodowe lub średnie budowlane;
 • Doświadczenie w pracach betoniarskich;
 • Wiedza z zakresu prefabrykowania gotowych elementów betonowych;
 • Mile widziane uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych, suwnic;
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego;
 • Wysoka motywacja do pracy;
 • Samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • Terminowość, odporność na stres;
 • Umiejętność pracy w zespole.

Zapewniamy:

 • Praca stacjonarna
 • Zatrudnienie na umowę o pracę
 • Terminowe płatności wynagrodzeń

 

 

 

Asystent Kierownika Projektu2
Poznań, Gdańsk

Opis stanowiska:

 • Wsparcie Kierownika w zadaniach związanych z koordynacją prowadzonych projektów.
 • Prowadzenie analizy harmonogramu i postępu wykonywanych robót.
 • Administrowanie dokumentacją projektu.
 • Wykonywanie ofert techniczno-cenowych na podstawie zapytań ofertowych.
 • Kontakt z potencjalnymi inwestorami, generalnymi wykonawcami oraz biurami projektowymi.
 • Prowadzenie korespondencji z klientami.
 • Negocjacje i współudział w kontraktacji podwykonawców i dostawców.
 • Kompletowanie dokumentacji powykonawczej.

Wymagania:

 • Wykształcenie zawodowe lub średnie budowlane;
 • Doświadczenie w pracach betoniarskich;
 • Wiedza z zakresu prefabrykowania gotowych elementów betonowych;
 • Mile widziane uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych, suwnic;
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego;
 • Wysoka motywacja do pracy;
 • Samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • Terminowość, odporność na stres;
 • Umiejętność pracy w zespole.

Zapewniamy:

 • Praca stacjonarna
 • Zatrudnienie na umowę o pracę
 • Terminowe płatności wynagrodzeń

 

 

 

Pracownik Magazynowy
Poznań, Gdańsk

Opis stanowiska:

 • Rozładunek ciężarówek i przyjęcie towaru.
 • Przygotowanie i wydanie towarów.
 • Dbałość o powierzony towar i mienie firmy.

Wymagania:

 • Wykształcenie minimum zawodowe.
 • Doświadczenie w pracy na magazynie.
 • Uprawnienia do obsługi wózków widłowych – warunek konieczny.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Do składania CV zachęcamy osoby z orzeczonym stopniem o niepełnosprawności.

 

DO YOU WANT TO WORK IN OUR COMPANY?

CONTACT US

 

We can perform the job interview with use of Skype. User: Rekrutacja_Pekabex

 

 

Size limit for each file is 2.00 MB
  captcha
  Reload