Centrum Badań i Rozwoju

Centrum Badań i Rozwoju Pekabex zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem innowacji produktowych (konstrukcje prefabrykowane) i procesowych (proces produkcji prefabrykatów), które są następnie wykorzystane między innymi w budownictwie mieszkaniowym.

Centrum B+R powstało dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw na realizację innowacyjnego projektu o nazwie „Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego w strukturze PEKABEX BET S.A.”. Dzięki stworzeniu Centrum B+R uczestniczymy we wzmacnianiu innowacyjności polskiej gospodarki i promowaniu prac badawczo-rozwojowych na terenie naszego kraju. W ramach prac Centrum B+R współpracuje z wyższymi uczelniami technicznymi na terenie całego kraju.