Rynek

Pekabex działa na szeroko rozumianym rynku prefabrykacji betonowej. Jesteśmy wiodącym wytwórcą prefabrykatów żelbetowych i sprężonych w Polsce, prowadzimy także działalność w Niemczech i krajach skandynawskich.

Rynek w Polsce

Według danych „European Precast Concrete 2013 Factbook” wartość polskiego rynku prefabrykatów betonowych w 2012 r. szacowana była na około 5,5 mld zł, przy czym zauważyć należy, że do producentów elementów prefabrykowanych działających w Polsce zalicza się zarówno producentów kostki brukowej czy bloczków z betonu autoklawizowanego, wytwórców małych form prefabrykowanych, jak również producentów prefabrykatów żelbetowych i sprężonych. Według szacunków Spółki, wartość rynku prefabrykatów żelbetowych i sprężonych, na którym działa Pekabex, wynosi około 1 mld zł rocznie.

Pekabex jest liderem polskiego rynku pod względem przychodów ze sprzedaży prefabrykatów żelbetowych i sprężonych. W 2013 r. przychody Grupy w tym obszarze wyniosły ponad 153 mln zł. Całkowita wartość sprzedaży Grupy Pekabex zrealizowana wyłącznie w Polsce w 2013 r. wyniosła ponad 250 mln zł, a łącznie z działalnością zagraniczną prawie 318 mln zł) W latach 2011-2013 Spółka dostarczyła prefabrykaty na ponad 200 obiektów w całej Polsce

Realizacje Pekabex

Działalność zagraniczna

W ramach Grupy Pekabex prowadzimy także działalność w Niemczech, Szwecji, Norwegii oraz w Danii.
Nasz niemiecki oddział świadczy usługi produkcji elementów żelbetowych i sprężonych, które dostarczane są na rynek lokalny.
Na rynku skandynawskim jesteśmy dostawcą gotowych prefabrykowanych elementów żelbetowych produkowanych w Polsce oraz realizujemy montaż konstrukcji prefabrykowanych żelbetowych i stalowych.. W 2013 r. przychody Grupy Pekabex na rynku niemieckim wyniosły ok. 28 mln zł, a przychody na rynkach skandynawskich wzrosły do ponad 39 mln zł.